Защита на личните данни

Обработка на личните данни е свързана със следните цели:

- Пазаруване онлайн на продукти от vipnokti.com
– Предлагане на нови продукти
– Промоционални инициативи;
Данните, които подлежат на обработване, фигурират единствено в регистрационната форма. След изтичане на целта на обработка, събраните лични данни на Потребителя ще бъдат унищожени освен в случаите, когато vipborsa.com  желае да съхрани обработените лични данни като анонимни за статистически цели след изрично разрешение от страна на Комисията за защита на личните данни – КЗЛД (чл. 25 от ЗЗЛД).

С регистрацията си във vipnokti.com и/или в кампании и инициативи на vipborsa.com с партньори, Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни съгласно посочените тук условия, както и съгласно условията в ЗЗЛД.

Създаването на акаунт чрез регистрация на vipborsa.com позволява на Потребителите да пазаруват лесно, удобно и , да следят статуса на поръчките си, както и да съхраняват информация за желаните от тях продукти при максимална защита на въведените от тях лични данни.

На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на vipnokti.com могат да поискат по всяко време от собственика на сайта vipnokti.com да:

Заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9, Компютърни престъпления) и действащото законодателство на Република България.